Nhà sản xuất truyền thống và cung cấp hệ thống bảo vệ sản phẩm Centurion chất lượng cho các cửa hàng Việt Nam.
Chúng tôi đã chăm sóc cửa hàng của bạn hơn 31 năm - kể từ năm 1992!


Chúng tôi sản xuất và cung cấp:

 • Hệ thống an ninh để bảo vệ hàng hóa
 • Nhãn bảo mật cho hàng hóa - thẻ tự dính dùng một lần và có thể tái sử dụng
 • Bộ hủy kích hoạt nhãn dán và bộ nhả từ tính

 • Hệ thống Séc
 • Giá hời và giảm giá đặc biệt cho các cửa hàng Việt Nam!
 • Bán buôn cửa hàng trực tuyến B2B
 • Chúng tôi sẽ đặt giá riêng cho bạn sau khi đăng ký trên cửa hàng B2B của chúng tôi

 • Theo thỏa thuận, có thể sắp xếp việc cung cấp nhãn an toàn cho thị trường SAPA
  hoặc để giao hàng đến cửa hàng của bạn ở bất kỳ đâu tại Cộng hòa Séc hoặc Slovakia
 • Có thể thanh toán bằng tiền mặt khi giao hàng, bằng thẻ, chuyển khoản hoặc bitcoin.

 • Nếu bạn giới thiệu chúng tôi với bạn bè, bạn và bạn bè của bạn sẽ được giảm giá đặc biệt!