Příklad kalkulace návratnosti investice do systému ochrany zboží

Malá prodejna Velká prodejna
Obrat prodejny 3.000.000 Kč obrat za rok 30.000.000 Kč / rok
Objem krádeží (běžné procento krádeží je 1 % - 5 % z obratu) 30.000 Kč - 150.000 Kč krádeží za rok 300.000 Kč - 1.500.000 Kč krádeží za rok
Objem zachráněného zboží po instalaci systému ochrany zboží (běžné procento snížení krádeží je 60 - 80 % oproti stavu před instalací systému ochrany zboží) 18.000 Kč - 120.000 Kč objem zachráněného zboží za rok 180.000 Kč - 1.200.000 Kč objem zachráněného zboží za rok
Náklady na pořízení systému ochrany zboží 30.000 Kč - 60.000 Kč 30.000 Kč - 120.000 Kč
Návratnost investice za 3 měsíce až 3 roky se náklady na pořízení systému ochrany zboží vrátí, pak už systém peníze "vydělává" . V případě pořízení systému na leasing pak může vydělávat dokonce okamžitě - leasingové splátky jsou nižší než objem zachráněného zboží. za 2 týdny až 8 měsíců se náklady na pořízení systému ochrany zboží vrátí, pak už systém peníze "vydělává". V případě pořízení systému na leasing pak může vydělávat dokonce okamžitě - leasingové splátky jsou nižší než objem zachráněného zboží.

Lze tedy říci, že investice do systému ochrany zboží se jednoznačně vyplatí a návratnost je poměrně rychlá.
V úvaze jsou použita dlouhodobá průměrná statistická data, která samozřejmě nemohou zahrnovat anomálie na konkrétní prodejně (např.extrémní krádeže personálu nebo dodavatelů).