Detekční brány na ochranu zboží v obchodech a ochranu knihovního fondu

Radiofrekvenční, akustomagnetické, elektromagnetické a kombinované AM/RFID detekční brány

Radiofrekvenční systémy ochrany zboží RF 8,2 MHz

Nejběžnější technologie

Akustomagnetické AM 58 kHz systémy ochrany zboží

DR AM malé štítky i na alobal

RFID / AM kombinované systémy ochrany zboží

RFID a AM štítky v jednom systému

EM systémy ochrany zboží a knihovního fondu

Malé elektromagnetické proužky