Počítadlo současně nakupujících zákazníků


Crosspoint

Automatické počítadlo současně nakupujících zákazníků v maloobchodních prodejnách Více

Doprava a platba

Crosspoint

Automatické počítadlo současně nakupujících zákazníků v maloobchodních prodejnách Více

Doprava a platba

Automatická regulace při dosažení maximálního povoleného počtu současně nakupujících zákazníků v prodejně

 • Systém počítá všechny příchozí a odchozí zákazníky prodejny a automaticky vyhodnocuje, zdali je či není naplněn celkový povolený počet současně nakupujících zákazníků.
 • Pokud maximální počet naplněn není, na displejích u všech vchodů/východů z prodejny se zobrazuje zelená šipka s volitelným textem, případně ještě s doplněnou informací o celkovém počtu zákazníků, kteří ještě mohou vstoupit.
 • Pokud je naplněn maximální počet zákazníků v prodejně, na displejích u všech vchodů/východů z prodejny se zobrazí červená stopka (s volitelným vysvětlujícím textem).
 • Pokud nějaký zákazník z prodejny odejde, na displeji se opět zobrazí že je vstup volný.

Jak systém funguje:

 1. Systém počítá příchozí a odchozí zákazníky na všech vchodech a východech z prodejny pomocí počítadel zákazníků. Tato počítadla mohou být v podobě:
  a) malých krabiček či sloupků u vchodů/východů
  b) 2D/3D kamer
  c) počítadel zákazníků v bránách ochrany zboží
 2. Informace ze všech počítadel zákazníků na prodejně se shromažďují v převodníku, který obsahuje ovládací software, dostupný přes prohlížeč počítače v lokální síti prodejny.
 3. Veškeré výstupy ze software se zobrazují na displejích umístěných u všech vchodů/východů z prodejny. Jako displeje lze využít počítačové monitory, televize nebo případně i tablety.