Převodník Centurion Stead CAN/Ethernet včetně software

Převodník Ethernet pro vzdálený servis systému ochrany zboží Centurion Stead a vyhodnocování dat z počítadla zákazníků Stead

Funkce převodníku pro systém Centurion Stead:

  • vzdálené vyčítání a prohlížení dat z počítadla zákazníků přes síť LAN/Ethernet
  • servis systému Centurion Stead pomocí software KEAS
  • servis zabudovaného počítadla zákazníků
  • servis zabudované detekce alobalu
  • možnost vzdáleného servisu systému Centurion Stead

Funkce převodníku pro samostatné počítadlo Centurion Stead (ve sloupcích nebo krabičkách):

  • vzdálené vyčítání a prohlížení dat z počítadla zákazníků přes síť LAN/Ethernet