• Zdrojové etiketování je proces opatření zboží bezpečnostními etiketami přímo u "zdroje" - tedy u výrobce zboží ještě před dodáním do maloobchodní prodejní sítě.
  • Šetří čas a náklady maloobchodním prodejnám, které nemusí opatřovat zboží etiketami až na prodejně - dostanou zboží od výrobce již označené bezpečnostními etiketami.
  • Bezpečnostní etikety se umisťují na povrch zboží nebo je lze v procesu výroby zabudovat dovnitř zboží.
  • Zboží se dostane do prodeje dříve.
  • Etiketa je na zboží optimálně a jednotně umístěna.
  • Pro zdrojové etiketování dodáváme všechny druhy bezpečnostních etiket pro všechny používané frekvence a typy bezpečnostních systémů, včetně voděodolných etiket.
  • Navrhneme optimální typ etikety pro daný výrobek a optimální způsob aplikace etikety při výrobě zboží.