Zrcadla

Bezpečnostní dohledová zrcadla jsou určena pro dozor v nepřehledných částech prodejen nebo u pokladen.
Pozorovací vzdálenost je součet vzdáleností od pozorovatele k zrcadlu (A) a od zrcadla k pozorované osobě (B):